Čo je podporná skupina?

V podpornej skupine sa stretávajú ľudia, ktorí prechádzajú podobnými zážitkami, skúsenosťami, radosťami i starosťami. Spoločne sa o tom rozprávajú, vzájomne sa podporujú a hľadajú východiská, vyjadrujú pocity, postoje, názory, vyjadrujú si dôveru, spätnú väzbu a pomáhajú si navzájom. Ponúkajú členom skupiny príležitosť naučiť sa viac o sebe samom, o spôsobe, akým komunikujú s ostatnými, ako na iných pôsobia, čo v nich vyvolávajú. Spájajú ich rovnaké záujmy, zručnosti či názory. Záleží na orientácii podpornej skupiny. Okrem samotných členov skupiny tomuto procesu napomáha facilitátor/facilitátorka. Podporná skupina dáva pocit bezpečia, dôvery a nehodnotiacu atmosféru. To, čo sa na skupine preberá, je dôverné a ostáva v skupine. Členovia skupiny sa spolu postupne zoznamujú, zbližujú a nadobúdajú úroveň dôvery, ktorá im umožňuje vytvárať osobnejšie, hlbšie a úprimnejšie vzťahy a priateľstvá.

Poradkyne nosenia detí

V našom zozname nájdete certifikované poradkyne nosenia detí, ktoré prešli školením a procesom certifikácie so záverečnou skúškou. Poradkyňa okrem vedenia podporných skupín poskytuje aj individuálne poradenstvo, takže máte na výber, čo Vám vyhovuje viac. Okrem výberu správnej nosiacej pomôcky, pomôže s jej nastavením, viazaním, skontrolovaním správneho ergonomického nosenia a pomôže v prípade otázok.

Zoznam odborných garantov:

Mgr. Michala Šuranová

Klinická psychologička

Silvia Bagová

Lektorka školiaceho centra

Mgr. Jana Kavcová

Fyzioterapeut

Zoznam poradkýň:

Mgr. Michala Šuranová

Banskobystrický kraj

Jana Čiliaková

Banskobystrický kraj

Mgr. Ivana Hernández

Košický kraj

Ing. Veronika Vargová

Trnavský kraj

Andrea Lukáčová

Nitriansky kraj

Martina Bošiaková

Bratislavský kraj

Ing. Elena Medňanská

Trnavský kraj

Lucia Fialová

Bratislavský kraj

Jarmila Blanárová

Trenčiansky kraj

PhDr. Andrea Bugár

Trnavský kraj

Katarína Kohári

Banskobystrický kraj

Miroslava Aláčová Vavrincová

Banskobystrický kraj

Radka Zavodna

Nitriansky kraj

Vladimíra Meňhartová

Bratislavský kraj

Mgr. Jana Kavcová

Žilinský kraj

Ing. Andrea Gaľová

Nitriansky kraj

Anna Šrenkelová

Žilinský kraj

Barbora Olmos

Žilinský kraj

Mgr. Daniela Čuháková

Bratislavský kraj

Mgr. Eva Finková

Bratislavský kraj

Katarína Ďurkovičová

Banskobystrický kraj

Katarína Heribanová

Bratislavský kraj

Ing. Lucia Laurincová

Trnavský kraj

Lucia Končal

Bratislavský kraj

Nikola Ivanková

Košický kraj

Silvia Bagová

Trenčiansky kraj

Veronika Bobeková

Bratislavský kraj

Želmíra Schmidtová

Bratislavský kraj

Ing. Kristína Pavelková

Trenčiansky kraj

Barbora Hrušovská

Bratislavský kraj

Martina Otrísalová

Trnavský kraj

Mgr. Soňa Skurčáková

Trenčiansky kraj

Ing. Lucia Hladká

Trnavský kraj

Barbara Bieliková Jakabová

Banskobystrický kraj

Lucia Peťková

Trenčiansky kraj

Adriána Vidová

Trenčiansky kraj

Alica Kaiserová

Trnavský kraj

Andrea Sýkorová

Trenčiansky kraj

Andrea Dobrocká

Trenčiansky kraj

Barbora Bačová

Košický kraj

Barbora Jónásová

Trnavský kraj

Lenka Joklová

Banskobystrický kraj

Denisa Zimková

Trnavský kraj

Ivana Kotlářová

Trenčiansky kraj

Laura Šumec Gajdošová

Prešovský kraj

Lucia Szarazova

Nitriansky kraj

Mgr. Martina Makajová

Bratislavský kraj

Martina Šingliarová

Prešovský kraj

Ing. Martina Budinská

Banskobystrický kraj

Monika Hernova

Bratislavský kraj

Mgr. Natália Balažovjech

Žilinský kraj

Nikola Gašová

Trnavský kraj

Mgr. Nikoleta Csízi Gečeová

Banskobystrický kraj

Katarína Zeleníková

Trenčiansky kraj

Zuzana Szelesová

Košický kraj

Martina Bošiaková

Bratislavský kraj

Lucia Fialová

Bratislavský kraj

Vladimíra Meňhartová

Bratislavský kraj

Mgr. Daniela Čuháková

Bratislavský kraj

Mgr. Eva Finková

Bratislavský kraj

Katarína Heribanová

Bratislavský kraj

Lucia Končal

Bratislavský kraj

Veronika Bobeková

Bratislavský kraj

Želmíra Schmidtová

Bratislavský kraj

Barbora Hrušovská

Bratislavský kraj

Mgr. Martina Makajová

Bratislavský kraj

Monika Hernova

Bratislavský kraj

Ing. Veronika Vargová

Trnavský kraj

Ing. Elena Medňanská

Trnavský kraj

PhDr. Andrea Bugár

Trnavský kraj

Ing. Lucia Laurincová

Trnavský kraj

Martina Otrísalová

Trnavský kraj

Ing. Lucia Hladká

Trnavský kraj

Alica Kaiserová

Trnavský kraj

Barbora Jónásová

Trnavský kraj

Denisa Zimková

Trnavský kraj

Nikola Gašová

Trnavský kraj

Jarmila Blanárová

Trenčiansky kraj

Silvia Bagová

Trenčiansky kraj

Ing. Kristína Pavelková

Trenčiansky kraj

Mgr. Soňa Skurčáková

Trenčiansky kraj

Lucia Peťková

Trenčiansky kraj

Adriána Vidová

Trenčiansky kraj

Andrea Sýkorová

Trenčiansky kraj

Andrea Dobrocká

Trenčiansky kraj

Ivana Kotlářová

Trenčiansky kraj

Katarína Zeleníková

Trenčiansky kraj

Andrea Lukáčová

Nitriansky kraj

Radka Zavodna

Nitriansky kraj

Ing. Andrea Gaľová

Nitriansky kraj

Lucia Szarazova

Nitriansky kraj

Mgr. Jana Kavcová

Žilinský kraj

Anna Šrenkelová

Žilinský kraj

Barbora Olmos

Žilinský kraj

Mgr. Natália Balažovjech

Žilinský kraj

Mgr. Michala Šuranová

Banskobystrický kraj

Jana Čiliaková

Banskobystrický kraj

Katarína Kohári

Banskobystrický kraj

Miroslava Aláčová Vavrincová

Banskobystrický kraj

Katarína Ďurkovičová

Banskobystrický kraj

Barbara Bieliková Jakabová

Banskobystrický kraj

Lenka Joklová

Banskobystrický kraj

Ing. Martina Budinská

Banskobystrický kraj

Mgr. Nikoleta Csízi Gečeová

Banskobystrický kraj

Laura Šumec Gajdošová

Prešovský kraj

Martina Šingliarová

Prešovský kraj

Mgr. Ivana Hernández

Košický kraj

Nikola Ivanková

Košický kraj

Barbora Bačová

Košický kraj

Zuzana Szelesová

Košický kraj

Všetky poradkyňe

Mgr. Michala Šuranová

Banskobystrický kraj

Jana Čiliaková

Banskobystrický kraj

Mgr. Ivana Hernández

Košický kraj

Ing. Veronika Vargová

Trnavský kraj

Andrea Lukáčová

Nitriansky kraj

Martina Bošiaková

Bratislavský kraj

Ing. Elena Medňanská

Trnavský kraj

Lucia Fialová

Bratislavský kraj

Jarmila Blanárová

Trenčiansky kraj

PhDr. Andrea Bugár

Trnavský kraj

Katarína Kohári

Banskobystrický kraj

Miroslava Aláčová Vavrincová

Banskobystrický kraj

Radka Zavodna

Nitriansky kraj

Vladimíra Meňhartová

Bratislavský kraj

Mgr. Jana Kavcová

Žilinský kraj

Ing. Andrea Gaľová

Nitriansky kraj

Anna Šrenkelová

Žilinský kraj

Barbora Olmos

Žilinský kraj

Mgr. Daniela Čuháková

Bratislavský kraj

Mgr. Eva Finková

Bratislavský kraj

Katarína Ďurkovičová

Banskobystrický kraj

Katarína Heribanová

Bratislavský kraj

Ing. Lucia Laurincová

Trnavský kraj

Lucia Končal

Bratislavský kraj

Nikola Ivanková

Košický kraj

Silvia Bagová

Trenčiansky kraj

Veronika Bobeková

Bratislavský kraj

Želmíra Schmidtová

Bratislavský kraj

Ing. Kristína Pavelková

Trenčiansky kraj

Barbora Hrušovská

Bratislavský kraj

Martina Otrísalová

Trnavský kraj

Mgr. Soňa Skurčáková

Trenčiansky kraj

Ing. Lucia Hladká

Trnavský kraj

Barbara Bieliková Jakabová

Banskobystrický kraj

Lucia Peťková

Trenčiansky kraj

Adriána Vidová

Trenčiansky kraj

Alica Kaiserová

Trnavský kraj

Andrea Sýkorová

Trenčiansky kraj

Andrea Dobrocká

Trenčiansky kraj

Barbora Bačová

Košický kraj

Barbora Jónásová

Trnavský kraj

Lenka Joklová

Banskobystrický kraj

Denisa Zimková

Trnavský kraj

Ivana Kotlářová

Trenčiansky kraj

Laura Šumec Gajdošová

Prešovský kraj

Lucia Szarazova

Nitriansky kraj

Mgr. Martina Makajová

Bratislavský kraj

Martina Šingliarová

Prešovský kraj

Ing. Martina Budinská

Banskobystrický kraj

Monika Hernova

Bratislavský kraj

Mgr. Natália Balažovjech

Žilinský kraj

Nikola Gašová

Trnavský kraj

Mgr. Nikoleta Csízi Gečeová

Banskobystrický kraj

Katarína Zeleníková

Trenčiansky kraj

Zuzana Szelesová

Košický kraj

Bratislavský kraj

Martina Bošiaková

Bratislavský kraj

Lucia Fialová

Bratislavský kraj

Vladimíra Meňhartová

Bratislavský kraj

Mgr. Daniela Čuháková

Bratislavský kraj

Mgr. Eva Finková

Bratislavský kraj

Katarína Heribanová

Bratislavský kraj

Lucia Končal

Bratislavský kraj

Veronika Bobeková

Bratislavský kraj

Želmíra Schmidtová

Bratislavský kraj

Barbora Hrušovská

Bratislavský kraj

Mgr. Martina Makajová

Bratislavský kraj

Monika Hernova

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Ing. Veronika Vargová

Trnavský kraj

Ing. Elena Medňanská

Trnavský kraj

PhDr. Andrea Bugár

Trnavský kraj

Ing. Lucia Laurincová

Trnavský kraj

Martina Otrísalová

Trnavský kraj

Ing. Lucia Hladká

Trnavský kraj

Alica Kaiserová

Trnavský kraj

Barbora Jónásová

Trnavský kraj

Denisa Zimková

Trnavský kraj

Nikola Gašová

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Jarmila Blanárová

Trenčiansky kraj

Silvia Bagová

Trenčiansky kraj

Ing. Kristína Pavelková

Trenčiansky kraj

Mgr. Soňa Skurčáková

Trenčiansky kraj

Lucia Peťková

Trenčiansky kraj

Adriána Vidová

Trenčiansky kraj

Andrea Sýkorová

Trenčiansky kraj

Andrea Dobrocká

Trenčiansky kraj

Ivana Kotlářová

Trenčiansky kraj

Katarína Zeleníková

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Andrea Lukáčová

Nitriansky kraj

Radka Zavodna

Nitriansky kraj

Ing. Andrea Gaľová

Nitriansky kraj

Lucia Szarazova

Nitriansky kraj

Žilinský kraj

Mgr. Jana Kavcová

Žilinský kraj

Anna Šrenkelová

Žilinský kraj

Barbora Olmos

Žilinský kraj

Mgr. Natália Balažovjech

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Mgr. Michala Šuranová

Banskobystrický kraj

Jana Čiliaková

Banskobystrický kraj

Katarína Kohári

Banskobystrický kraj

Miroslava Aláčová Vavrincová

Banskobystrický kraj

Katarína Ďurkovičová

Banskobystrický kraj

Barbara Bieliková Jakabová

Banskobystrický kraj

Lenka Joklová

Banskobystrický kraj

Ing. Martina Budinská

Banskobystrický kraj

Mgr. Nikoleta Csízi Gečeová

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Laura Šumec Gajdošová

Prešovský kraj

Martina Šingliarová

Prešovský kraj

Košický kraj

Mgr. Ivana Hernández

Košický kraj